Om Santex

Ända sedan starten 1982 har Santex varit en föregångare inom uterumsbranschen. Idag är vi Skandinaviens ledande tillverkare – en position som vi nått tack vare aktiv fokusering på kvalitet i alla led: från konstruktion och inköpsrutiner via tillverkning och försäljning, till den färdiga leveransen hem till dig. Det är dessutom en position som vi trivs med – och som vi tänker försvara även fortsättningsvis.

Santex är bekymmersfrihet

Vi har byggt uterum i över trettio år. Allt vi lärt oss om material, konstruktion och design finns inbyggt i smarta, pantenterade lösningar i vårt moderna sortiment. Santex är marknadsledare och du får gärna ha höga förväntningar på oss. Det ser vi som ett mått på kvalitet. Jämför oss med andra och titta noga på detaljer som dropplister, säkerhetsklossar, dubbla borstlister, dolda skruvar och annat. Små saker som gör stor skillnad i framtiden, när uterummet använts några år. Det du investerar idag, får du garanterat tillbaka senare. Ett uterum ökar värdet på ditt hus. Om du satsar på kvalitet vill säga.

Kvalitetsstyrd tillverkning

Vår moderna produktionsanläggning på drygt 6000 kvadratmeter är byggd för att ge snabba och säkra leveranser. Hela kedjan från order till leverans är kvalitetsmässigt säkerställd för att minimera felkällor. Detta är särskilt viktigt med tanke på alla de måttbeställningar vi hanterar.

Stora krav på underleverantörer

För att säkerställa att våra kunder blir nöjda med det vi levererar, ställer vi i vår tur höga krav på alla våra leverantörer. Genom vår storlek kan vi lägga kraft bakom kraven och väljer bara underleverantörer som kan garantera hög kvalitet: det limträ vi använder i stommarna är t ex av specialsorterat virke och klassificerat av Statens Provningsanstalt.

Ett aktivt miljöansvar

Att ta ansvar för miljöfrågorna är en självklarhet för oss – och en kvalitetsfaktor som vi arbetar aktivt med. Vi gör det bl a som medlemmar i REPA-registret och genom att enbart använda återvinningsbara material som trä, glas och aluminium i våra uterum. Våra produkter säljs endast genom auktoriserade återförsäljare, vilket ger trygghet i linje med våra kvalitetskrav. Där finns utställningsrum som ger dig tillfälle att bedöma vår produktkvalitet. Hos varje auktoriserad återförsäljare finns minst en välutbildad Santex-expert som kan ge svar på dina frågor.

Santex affärsidé

Santex skall som marknadsledare utveckla – tillverka – marknadsföra – UTERUM – VINTERTRÄDGÅRDAR – FASADPARTIER med hjälp av starka varumärken. Försäljning sker via välutbildade återförsäljare i Norden, Tyskland och Schweiz.

Energi & miljö

Santex uterum är miljövänliga. Uterummet sänker uppvärmningskostnaderna i ett hus genom att fungera som extra isolering framför dörrar och fönster, men också som en solfångare och extra värmekälla när luften från uterummet leds in i huset. Med rätt energianvändning spar vi miljön.

Santex är miljömedvetna och tar ansvar för de produkter vi tillverkar. Vi sorterar och återvinner spill från vår produktion. Vi är dessutom medlemmar i REPA-registret, näringslivets lösning på producentansvar för återvinning. Vår medlemsavgift används till insamling och återvinning av material som går ut till konsumenter. Santex uterum är givetvis återvinningsbara.

Vill du få hjälp med ditt uterumsprojekt?

Fyll i dina uppgifter, så kommer en Santexåterförsäljare att ta kontakt med dig.

0