Nu finns P-märkta uterum på marknaden - Santex uterum

Nu finns P-märkta uterum på marknaden

Santex firade sitt P-märkningscertifikat med tårta.

En standard för uterum är numera definierad, RISE har tillsammans med bl a Santex System AB under föregående år jobbat med framtagandet av denna standard. Sedan början av april är allting helt klart för Santex del.

Pressmeddelande från forskningsinstitutet RISE (fd. SP), 2017-05-29

Nu lanserar flera tillverkare P-märkta uterum. Märkningen innebär att uterummen har gått igenom kvalitetskontroller utförda av en oberoende part, i detta fall forskningsinstitutet RISE. För konsumenterna innebär märkningen ökad trygghet.

Uterumstillverkarna har låtit prova och utvärdera sina uterumsmodeller hos RISE. Säkerhet, vattentäthet, lufttäthet, vindlast, bärförmåga och energiprestanda hör till det som provats.

Märkningen betyder att uterummen inte bara uppfyller lag- eller myndighetskrav utan också andra (ofta högre) krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE.

Ge trygghet
Syftet med P-märkningen är att ge köparna trygghet när de köper ett uterum. De får klara besked om att det finns säkerhet mot personskador, att uterummen tål slagregn och att bärförmågan, stadgan och beständigheten motsvarar högt ställda krav.

– Samtidigt får tillverkarna bra möjlighet att visa på kvalitet, detta gör att både tillverkare och konsumenter vinner på kvalitetshöjningen genom P-märkningen, säger Ulf Antonsson, projektledare vid RISE avdelning för byggnadsfysik och innemiljö.

Provningen innefattar inte bara produkterna utan också en övervakning av hela produktionskedjan från tillverkning till montage.

Uterum definierat
P-märkningen innebär också att RISE har tagit fram en definition av ”uterum”. Ett uterum är en enklare sluten byggnad med minst en yttervägg som är helt eller delvis glasad. Uterummen kan byggas som en tillbyggnad kopplad till ett befintligt hus, eller som en helt fristående byggnad. Det är inte permanent uppvärmt, men kan ha möjlighet för tillfällig uppvärmning, till full komfortstandard.

Vill du få hjälp med ditt uterumsprojekt?

Fyll i dina uppgifter, så kommer en Santexåterförsäljare att ta kontakt med dig.

0